Monday, January 3, 2011

Whatdashet!

(See earlier nightmare posts: Part 1, Part 2)

Ngayon ko lang naalala... same village nga pala kami ni Maneh! Hahahahahahah!!!

No comments:

Post a Comment